ความล่าช้าในการประกาศผลแข่งขัน ขอนแก่นมาราธอนานาชาติ ครั้งที่ 5

เรียนนักวิ่งทุกท่าน

เนื่องจากเกิดความล่าช้าในการประกาศผลการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนานาชาติ ครั้งที่ 5 ทาง บริษัท ชิพไทม์มิ่ง จำกัด ในนาม แชมเปี้ยน ชีพ ไทยแลนด์ ผู้ให้บริการจับเวลา  คณะผู้จัดงานฯ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขออภัยในความล่าช้าดังกล่าว และยืนยันว่าอุปกรณ์การจับเวลาสามารถประมวลผลเวลาของนักวิ่งทุกท่านได้ครบถ้วนสมบูรณ์

สาเหตุความล่าช้าของการประกาศผลแข่งขัน ณ วันแข่ง เกิดจากควาทผิดพลาดในการจัดทำทะเบียนนักวิ่ง ซึ่งมีการลงทะเบียนผิดรุ่นอายุ หรือ ไม่มีชื่อ นามสกุลและรุ่นอายุ ในเบอร์วิ่งและชิพจำนวนหนึ่ง ส่งผลให้การประมวลผลการแข่งขันทั้งหมดผิดพลาด
 
ทาง บริษัท ชิพไทม์มิ่ง จำกัด และคณะผู้จัดงานฯ จะเร่งตรวจสอบ แก้ไข และสรุปผลให้เร็วที่สุด

ความผิดพลาดในการลงทะเบียนซึ่งนำไปสู่ปัญหาความล่าช้าดังกล่าว ชี้ให้เห็นว่า การจับเวลาที่สมบูรณ์และสรุปผลฉับไวในการแข่งขันระดับนานาชาตินั้น การบริหารจัดการทะเบียนนักวิ่งจะต้องสรุปและปิดรับสมัครล่วงหน้า 7 วันก่อนวันแข่งขัน เพื่อตรวจสอบแก้ไขข้อมูลทะเบียนทั้งหมดให้ถูกต้องมากที่สุด ซึ่งจะสามารถหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในภายหลังได้ การปิดรับลงทะเบียนล่วงหน้าดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้นั้น ต้องอาศัยความเข้าใจและให้ความร่วมมือจากทั้งผู้จัดงานและนักวิ่งทุกท่าน

ในการแข่งขันครั้งที่ 5 นี้มีนักวิ่งลงทะเบียนล่วงหน้าถึง 5,000 คน จาก 7,000 คน ผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าจะได้รับการตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวของตนเอง ณ จุดทดสอบชิพในวันรับเบอร์วิ่ง หากข้อมูลที่ลงทะเบียนไปแล้วผิดพลาด สามารถแก้ไขได้ทันท่วงที การลงทะเบียนในวันรับเบอร์วิ่งจะไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลและความผิดพลาดดังกล่าวได้ ซึ่งจะนำไปสู่ปัญหาในการประกาศผลในวันแข่งขัน

การบริหารจัดการทะเบียนนักวิ่ง 7,000 คน จำเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่จำนวนมากในการดำเนินงาน ซึ่งในการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนานาชาติ เจ้าหน้าที่เหล่านี้เป็นอาสาสมัครที่ได้จับงานลักษณะนี้ปีละหนึ่งครั้งเท่านั้น แต่ก็ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจและใช้ความพยายามอย่างสุดความสามารถ แต่ก็ยังหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดไม่ได้ ดังนั้นการลงทะเบียนล่วงหน้าจึงเป็นวิธีที่เหมาะสมและเตรียมพร้อมรับปัญหาสำหรับงานแข่งขันนานาชาติขนาดใหญ่เช่นนี้ได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามทีมจับเวลาและคณะผู้จัดฯต้องได้รับความร่วมมือและความเข้าใจจากนักวิ่งในการลงทะเบียนล่วงหน้าว่าเป็นสิ่งสำคัญและหลีกเลี่ยงไม่ได้

ทาง บริษัท ชิพไทม์มิ่ง จำกัด ผู้ให้บริการจับเวลา  คณะผู้จัดงานฯ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความเสียใจและขออภัยในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในวันแข่งขัน

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นักวิ่งทุกท่าน มหาวิทยาลัยขอนแก่นและทีมจับเวลาจะมีโอกาสได้ร่วมกันจัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนานาชาติให้ยิ่งใหญ่และพัฒนาสู่ระดับสากลมากขึ้นในอนาคต

ขอแสดงความนับถือ
ไรมุนด์ เวลเลนโฮเฟอร์
กรรมการผู้จัดการ
แชมเปี้ยนชิพ ประเทศไทย

 

 

© 2003 Chip Timing Co., Ltd.