ครอบครัวสุขภาพร่วมใจ เดิน-วิ่งขจัดภัยบุหรี่
26 มิถุนายน 2548
การแข่งขันประเภททีมครอบครัว พ่อ-ลูกชาย
Place Combined Chip Time Average Time
1 A12     0:40:05 0:20:03
PlaceTeam BIB Name Category FinishTime ChipTime
1 A1-12 สุชาติ วรรณสมบูรณ์ Father & Son 0:18:40 0:18:38
2 A2-12 (ลูกชาย) วรรณสมบูรณ์ Father & Son 0:21:30 0:21:27
2 A21     0:45:11 0:22:36
PlaceTeam BIB Name Category FinishTime ChipTime
1 A2-21 ด.ช. ณัฐชนนท์ เจริญพักตร์ Father & Son 0:19:53 0:19:51
2 A1-21 ชนินทร์ เจริญพักตร์ Father & Son 0:25:39 0:25:21
3 A14     0:47:01 0:23:31
PlaceTeam BIB Name Category FinishTime ChipTime
1 A2-14 (ลูกชาย) โชติพันธุ์ Father & Son 0:21:25 0:21:14
2 A1-14 ณรงค์ โชติพันธุ์ Father & Son 0:25:58 0:25:48
4 A3     0:48:12 0:24:06
PlaceTeam BIB Name Category FinishTime ChipTime
1 A2-3 ภานุมาส ปรีบัว Father & Son 0:22:58 0:22:53
2 A1-3 ประสิทธิ ปรีบัว Father & Son 0:25:24 0:25:19
5 A20     0:48:56 0:24:28
PlaceTeam BIB Name Category FinishTime ChipTime
1 A2-20 อนนต์ ลาภประเสริฐล้ำ Father & Son 0:20:47 0:20:44
2 A1-20 ทวีภัทร์ ลาภประเสริฐล้ำ Father & Son 0:28:16 0:28:12
6 A27     0:49:29 0:24:45
PlaceTeam BIB Name Category FinishTime ChipTime
1 A2-27 ชัยวัฒน์ ศรราช Father & Son 0:23:05 0:22:41
2 A1-27 สมบัติ ศรราช Father & Son 0:27:22 0:26:48
7 A23     0:51:09 0:25:35
PlaceTeam BIB Name Category FinishTime ChipTime
1 A1-23 วสวัตต์ เมืองแดง Father & Son 0:22:50 0:22:34
2 A2-23 สมชาย เมืองแดง Father & Son 0:28:51 0:28:36
8 A18     0:51:09 0:25:35
PlaceTeam BIB Name Category FinishTime ChipTime
1 A1-18 พงษ์ศักดิ์ ยามรัก Father & Son 0:22:59 0:22:55
2 A2-18 . ยามรัก Father & Son 0:28:17 0:28:14
9 A24     0:51:29 0:25:45
PlaceTeam BIB Name Category FinishTime ChipTime
1 A2-24 . นัดภัย Father & Son 0:23:33 0:22:40
2 A1-24 สมชาย นัดภัย Father & Son 0:29:43 0:28:49
10 A17     0:51:48 0:25:54
PlaceTeam BIB Name Category FinishTime ChipTime
1 A2-17 (ลูกชาย) หีบเพชร Father & Son 0:21:17 0:21:09
2 A1-17 สมพงศ์ หีบเพชร Father & Son 0:30:48 0:30:39
11 A19     0:52:04 0:26:02
PlaceTeam BIB Name Category FinishTime ChipTime
1 A2-19 . จันทรไมตรี Father & Son 0:25:18 0:24:40
2 A1-19 วีระยศ จันทรไมตรี Father & Son 0:28:03 0:27:25
12 A6     0:52:25 0:26:13
PlaceTeam BIB Name Category FinishTime ChipTime
1 A1-6 อุสนีย์ ขุนแสน Father & Son 0:24:50 0:24:31
2 A2-6 อิสรา ขุนแสน Father & Son 0:28:14 0:27:54
13 A16     0:54:05 0:27:03
PlaceTeam BIB Name Category FinishTime ChipTime
1 A1-16 จำนงค์ มีมาก Father & Son 0:24:48 0:24:34
2 A2-16 ด.ช. ดนัย มีมาก Father & Son 0:29:45 0:29:31
14 A15     0:58:17 0:29:09
PlaceTeam BIB Name Category FinishTime ChipTime
1 A2-15 (ลูกชาย) พุ่มสุโข Father & Son 0:28:43 0:28:18
2 A1-15 ธีรพงศ์ พุ่มสุโข Father & Son 0:30:23 0:30:00
15 A25     1:02:00 0:31:00
PlaceTeam BIB Name Category FinishTime ChipTime
1 A1-25 มาโนช หนึ่งดวงกมล Father & Son 0:31:01 0:30:54
2 A2-25 เบญจพล หนึ่งดวงกมล Father & Son 0:31:13 0:31:07
16 A8     1:02:12 0:31:06
PlaceTeam BIB Name Category FinishTime ChipTime
1 A2-8 ระวิพล ตันติวิมงคล Father & Son 0:29:49 0:29:46
2 A1-8 วิมลไชย ตันติวิมงคล Father & Son 0:32:29 0:32:27
17 A10     1:02:27 0:31:14
PlaceTeam BIB Name Category FinishTime ChipTime
1 A1-10 ธีรเวศน์ เลิศวไลพงษ์ Father & Son 0:27:24 0:27:21
2 A2-10 ด.ช. ชลกร เลิศวไลพงษ์ Father & Son 0:35:09 0:35:06
18 A4     1:02:31 0:31:16
PlaceTeam BIB Name Category FinishTime ChipTime
1 A1-4 ชัยวัฒน์ จิระสุธีรักษ์ Father & Son 0:27:21 0:27:01
2 A2-4 ยศพงษ์ จิระสุธีรักษ์ Father & Son 0:35:51 0:35:30
19 A13     1:06:28 0:33:14
PlaceTeam BIB Name Category FinishTime ChipTime
1 A1-13 สมพงษ์ โพธิ์พุ่มเย็น Father & Son 0:28:57 0:28:38
2 A2-13 ศราวุฒิ โพธิ์พุ่มเย็น Father & Son 0:38:09 0:37:50
20 A26     1:11:28 0:35:44
PlaceTeam BIB Name Category FinishTime ChipTime
1 A1-26 บุญเลิศ ทับทิมไสย์ Father & Son 0:24:26 0:24:21
2 A2-26 . ทับทิมไสย์ Father & Son 0:47:12 0:47:07
21 A11     1:14:15 0:37:08
PlaceTeam BIB Name Category FinishTime ChipTime
1 A1-11 เกรียงศักดิ์ พุทธิโกมาส Father & Son 0:24:56 0:24:51
2 A2-11 พันศักดิ์ พุทธิโกมาส Father & Son 0:49:28 0:49:24
22 A22     1:19:39 0:39:50
PlaceTeam BIB Name Category FinishTime ChipTime
1 A2-22 เอกรัตน์ เต้าตะโร Father & Son 0:32:54 0:32:27
2 A1-22 สมศักดิ์ เต้าตะโร Father & Son 0:42:03 0:47:12
23 A9     1:25:22 0:42:41
PlaceTeam BIB Name Category FinishTime ChipTime
1 A2-9 เอกชัย สมิทธิ์วิโรจน์ Father & Son 0:38:08 0:37:40
2 A1-9 วรงค์ สมิทธิ์วิโรจน์ Father & Son 0:48:11 0:47:43