English language web site

 

 

 

 

การแข่งขันที่จับเวลาอย่างเป็นทางการ โดยแชมเปี้ยนชิพประเทศไทย - ปี 2557

ซุงไกเลียต ไตรกีฬา : 19 เมษายน 2557 ล่าสุด!!

Individual Triathlon

Team Relay Triathlon

Individual Sprint

-

ไตร แฟกเตอร์ ทดสอบว่ายน้ำ : 13 เมษายน 2557

1.6 Km

1 Km

0.4 Km

0.1 Km

ลากูน่า ลัง โค ไตรกีฬา, เวียตนาม : 29 มีนาคม 2557
ผลการแข่งขันพร้อมใบประกาศนียบัตรสำหรับดาวน์โหลด!

Individual Triathlon

Team Relay Triathlon

Individual Duathlon

62 Km Bike Race

-

สีหนุวิลล์ ฮาล์ฟมาราธอนนานาชาติ : 9 มีนาคม 2557

Half Marathon

10.5 Km

-

-

วิ่งไทยซิกข์ : 23 กุมภาพันธ์ 2557

20 Km

8.5 Km

-

-

ชาเลนจ์ ฟิลิปปินส์ : 22 กุมภาพันธ์ 2557

Individuals

Team Relay

-

-

เดอะนอทเฟซ 100® - ประเทศไทย : 8 กุมภาพันธ์ 2557
ผลการแข่งขันพร้อมใบประกาศนียบัตรสำหรับดาวน์โหลด!

100 Km Solo
100 Km Duo

50 Km Solo

25 Km Run

10 Km Run

จอมบึงมาราธอน : 19 มกราคม 2557

Marathon

Half Marathon

-

-

เอสซีจี ฉลองครบรอบ 100 ปี วิ่งสู่อนาคต : 12 มกราคม 2557

10 Km

-

-

-

ผลการแข่งขันในปี 2556
ผลการแข่งขันในปี 2555
ผลการแข่งขันในปี 2554
ผลการแข่งขันในปี 2553
ผลการแข่งขันในปี 2552
ผลการแข่งขันในปี 2551
ผลการแข่งขันในปี 2550
ผลการแข่งขันในปี 2549
ผลการแข่งขันในปี 2548
ผลการแข่งขันในปี 2547
ผลการแข่งขันในปี 2546

© 2014 Chip Timing Co., Ltd. All rights reserved.