English language web site

 

 

 

 

การแข่งขันที่จับเวลาอย่างเป็นทางการ โดยแชมเปี้ยนชิพประเทศไทย - ปี 2558

เดอะนอทเฟซ 100® - ประเทศไทย : 31 มกราคม 2558 New!!

100 Km Solo
100 Km Duo - Open
100 Km Duo - Female

50 Km Solo

25 Km Run

15 Km Run

จอมบึงมาราธอน : 18 มกราคม 2558 ล่าสุด!!

Marathon

Half Marathon

-

-

นูทริไลท์ เฮลธ์ รัน : 11 มกราคม 2558

12 Km

-

-

-

ไตรแดช กรุงเทพ : 11 มกราคม 2558

Individual

-

-

-

ผลการแข่งขันในปี 2557
ผลการแข่งขันในปี 2556
ผลการแข่งขันในปี 2555
ผลการแข่งขันในปี 2554
ผลการแข่งขันในปี 2553
ผลการแข่งขันในปี 2552
ผลการแข่งขันในปี 2551
ผลการแข่งขันในปี 2550
ผลการแข่งขันในปี 2549
ผลการแข่งขันในปี 2548
ผลการแข่งขันในปี 2547
ผลการแข่งขันในปี 2546

© 2014 Chip Timing Co., Ltd. All rights reserved.