English language web site

 

 

 

 

การแข่งขันที่จับเวลาอย่างเป็นทางการ โดยแชมเปี้ยนชิพประเทศไทย - ปี 2553

ไอรอนแมน 70.3 เอเซียแปซิฟิก แชมเปี้ยนชิพ : 5 ธันวาคม 2553
ผลการแข่งขันพร้อมใบประกาศนียบัตรสำหรับดาวน์โหลด!

Individuals

Teams

-

-

ลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬา : 28 พฤศจิกายน 2553
ผลการแข่งขันพร้อมใบประกาศนียบัตรสำหรับดาวน์โหลด!

Individuals

Teams

Fun Run

-

สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด กรุงเทพมาราธอน : 21 พฤศจิกายน 2553

Marathon

Half Marathon

-

-

เดอะรายา บางกอกชาเลนจ์ : 13 พฤศจิกายน 2553

Adventure

Extreme

-

-

หัวหินไตรกีฬา : 10 ตุลาคม 2553

Triathlon - Individuals

Triathlon - Teams

Duathlon - Individuals

Duathlon - Teams

เวอร์ติคอลมาราธอน : 3 ตุลาคม 2553

Individuals

Teams

-

-

ดิ ไอบิส เกาะสมุย โทรฟี : 2 ตุลาคม 2553

Adventure

Extreme

-

-

เกาะสมุยมาราธอน : 19 กันยายน 2553

Marathon

Half Marathon

-

-

แม่น้ำแควครึ่งมาราธอน : 12 กันยายน 2553

Half Marathon

Quarter Marathon

-

-

พัทยามาราธอน : 18 กรกฎาคม 2553

Marathon

Half Marathon

-

-

เอ็มอาร์เอ บาหลีไตรกีฬา : 20 มิถุนายน 2553

Olympic Individuals
Olympic Teams

Sprint Individuals
Sprint Teams

5 Km Run

-

ลากูน่าภูเก็ตมาราธอนนานาชาติ™ : 13 มิถุนายน 2553
ผลการแข่งขันพร้อมใบประกาศนียบัตรสำหรับดาวน์โหลด!

Marathon

Half Marathon

10.5 Km Run

-

ริเวอร์แคว โทรฟี : 6 มีนาคม 2553

Adventure

Extreme

-

-

ใบหยก รันอัพ : 21 กุมภาพันธ์ 2553

Individuals

-

-

-

ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ : 24 มกราคม 2553

Marathon
Overall (Finish Times
)
Categories (NetTimes)

Half Marathon
Overall (Finish Times
)
Categories (NetTimes)

Mini Marathon
Overall (Finish Times
)
Categories (NetTimes)

-

จอมบึงมาราธอน : 17 มกราคม 2553

Marathon

Half Marathon

-

-

ผลการแข่งขันในปี 2556
ผลการแข่งขันในปี 2555
ผลการแข่งขันในปี 2554
ผลการแข่งขันในปี 2553...
ผลการแข่งขันในปี 2552
ผลการแข่งขันในปี 2551
ผลการแข่งขันในปี 2550
ผลการแข่งขันในปี 2549
ผลการแข่งขันในปี 2548
ผลการแข่งขันในปี 2547
ผลการแข่งขันในปี 2546

© 2013 Chip Timing Co., Ltd. All rights reserved.